Джи пи груп

Позиция на управителния съвет на "Джи Пи Груп"

Управителният съвет на „Джи Пи Груп“ заявява категорично, че през всички години компанията е работила, съобразявайки се със законовите разпоредби, и винаги е отчитала обществения интерес, и ще продължава...

12 Февруари 2019, 15:36