Джаспърс

27 проекта са включени в плана по JASPERS за 2013 г.

Изпълнението на мерките в него ще доведе до ускоряване на процеса на усвояване на средствата от Европейския съюз и ще подпомогне планирането на следващия програмен период,

13 Февруари 2013

Обратно нагоре ↑