Данаил Папазов

Цялата "Хемус" става приоритет. София - Калотина отива в "Транзитни пътища VІ"

По Connecting Europe Facility кандидатстват два жп проекта и едон воден за навигацията на река Дунав, съвместен с Румъния. Набирането на проекти по механизма ще започне в началото на септември

02 Септември 2014, 13:31

Страници