гробищни паркове

37 милиона лева за паркове и междублокови пространства в София

За зелената система през 2017 г. са отделени малко над 37 196 000 лв. От тях близо 23 млн. лв. са за поддържане на паркове и градини, за обновяване на междублоковите пространства са предвидени 8 млн. лева, което е два пъти повече от миналата година. Пълния текст четете в "Градът Инфраструктура", бр. 1/2017 г.

20 Март 2017

Обратно нагоре ↑