граница със Сърбия

Обявиха повторно търга за проучвания и идеен проект на жп трасето Драгоман – граница със Сърбия

Времето за изпълнение на поръчката е 10 месеца. Проектът се финансира по Приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.

06 Март 2018, 12:53