градско развитие и възстановяване

С 11 млн. лв. благоустрояват парк "Колелото" и ЦГЧ на Габрово

Избрани са изпълнители на трите ключови обекти. Срокът за изпълнение е 30 месеца. Проектът "Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда" първият одобрен от УО на ОП "Региони в растеж" 2014- 2020

26 Юли 2016

Обратно нагоре ↑