градска среда

Три проекта в конкурса за преустройство на площад "Свобода" в Добрич

Конкурс за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за застрояване с обществени функции, осигуряване на необходимите паркоместа и обновяване на публичното пространство на Централна зона - площад "Свобода" гр. Добрич.

25 Ноември 2015

Страници

Обратно нагоре ↑