Градска среда

Община Добрич инвестира 5. 359 млн. лв. в 6 улици чрез ОПРР

Община Добрич обяви търг за строителство по Проект "Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич" с финансиране по ОПРР 2014-2020. Стойността на реконструкцията и рехабилитацията на 6 улици...

19 Октомври 2018, 11:58