ГИС

През новия програмен период предстои да развием внедрената ГИС

В община Гоце Делчев внедрихме една от най-модерните технологии – ГИС – за своите нужди още през 2010 г.. Проектът "Разработване, доставка и инсталиране на интернет базирана географска информационна система за община Гоце Делчев" бе финансиран от тогавашната програма ОПАК (сега ОПДУ). В него насочихме усилия към две направления в дейността на общината, които са ключови – "Управление на общинската собственост" и "Управление на територията".

01 Юни 2015

Страници

Обратно нагоре ↑