ГИС

KeepGreen.bg - нова иновативна ГИС платформа за зелени краудсорсинг услуги

За подобряването на заобикалящата ни среда основна роля играем всички ние. От една страна, като "сензори", подавайки сигнали за нередности, а от друга – като активни участници в тяхното отстраняване.Именно...

21 Април 2016

Страници

Обратно нагоре ↑