Георги Коларов

Международна конференция „Енергийна ефективност в многофамилни сгради - моделът „обслужване на едно гише“ в България“

Международната конференция „Енергийна ефективност в многофамилни сгради -  моделът „обслужване на едно гише“ в България“, се открива на 23 юли от арх. Георги Коларов – съветник на министъра на регионалното...

22 Юли 2021

Обратно нагоре ↑