геодезия

Бизнесът, преподавателите и образованието по архитектура, строителство и геодезия

Поне 10 акредитирани висши учебни заведения в България предлагат образование в професионалното направление "Архитектура, строителство и геодезия". Новозавършилите архитекти и строителни инженери имат добра теоретична подготовка по основополагащите, фундаментални дисциплини благодарение на преподавателския състав и одобрените учебни програми, които отразяват традициите на строителството в България, коментират представители на бизнеса.

16 Февруари 2015

Страници

Обратно нагоре ↑