газова компания

Правителството реши за създаването на съвместната компания за "Южен поток"

Бъдещата съвместна компания ще приеме резултатите от прединвестиционното проучване за проекта на българска територия и ще осъществи всички необходими дейности - възлагане на проектиране, ОВОС и др., предхождащи вземането на инвестиционно решение за проекта.

10 Ноември 2010

Обратно нагоре ↑