възобновяеми източници

VELUX Group и Schneider Electric започват партньорство в областта на възобновяемата енергия

VELUX Group и Schneider Electric обявиха, че ще работят в партньорство за сключване на споразумения за закупуване на енергия от възобновяеми източници (PPA). Това ще допринесе за стопроцентовото изпълнение...

04 Април 2021, 05:32