възобновяеми енергийни източници ВЕИ

НЕК ще строи собствени ВЕИ-та

Поне до юли догодина Националната електрическа компания ще продължи да отказва да присъединява нови възобновяеми източници на енергия, защото мрежата няма достатъчен капацитет, а НЕК - достатъчно средства, за да го увеличи по-бързо.

13 Декември 2010

Страници

Обратно нагоре ↑