възобновяеми енергийни източници ВЕИ

Икономическият министър трябва да разработи национален план за използване на зелената енергия

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма да разработи национален план за действие за използване на енергията от възобновяеми източници до 2020 г., гласува парламентът при второто четене текстове от закона за енергията от възобновяеми източници.

20 Април 2011

Страници

Обратно нагоре ↑