Втора годишна конференция "Индустриално строителство и инвестиции 2017 "