Враца

АПИ проверява изграждането на обходния път на Монтана на стойност над 48 млн. лв. с ДДС

Изпълнител на строително-монтажните работи е Обединение "Обход Монтана", в което участват: "Трейс Груп Холд" АД, София и "Пи Ес Ай" АД, Стара Загора ( 46 572 618.11 лв. с ДДС). Строителният надзор осъществява Обединение "ЕН АР – ИНФРАМ - 2", в което са: "ЕН АР КОНСУЛТ" ЕООД - гр. Хасково и "ИНФРАМ" АД - Прага (1 512 000,00 лв. с ДДС).

07 Септември 2015

Страници

Обратно нагоре ↑