водопровод и канализация

Предстои изграждане на ВиК на кв."Горна баня"

Район "Овча Купел" обяви обществена поръчка се търси изпълнител за 1473 м ВиК и 1157 съпътстващ водопровод. ПУДООС отпусна 2 644 351 лв. за подобряване на инженерната инфраструктура на квартала

13 Октомври 2015

Обратно нагоре ↑