води

БАВ се утвърждава като сериозен партньор във ВиК сектора

Изминалата година беше интензивна за водния сектор - приемане през април 2014 г. на Стратегия за развитие и управление на ВиК - основа за предстоящите реформи в отрасъла, създаване на областни ВиК асоциации, описание на ВиК активите, функционален анализ на ДКЕВР, активно изпълнение на голяма част от проектите по ОПОС, договаряне на условията за предоставяне на средствата по ОПОС 2014 - 2020

06 Април 2015

Обратно нагоре ↑