воден проект

Силистра започва воден проект за 70 млн. лв.

Ще бъде изградена пречиствателна станция за отпадни води, ще се доизгради канализационната мрежа и ще се направи частична реконструкция на водопроводната мрежа на Силистра.

28 Ноември 2013, 08:49

Страници