ВИП зала

Министерството на транспорта ремонтира ВИП сектора на Летище София

Стойността на ремонта е само 88 хил. лв. с ДДС. Проектът е на "Коев"ООД. Оферти се подават до 14 август 2017 г., ще бъдат отворени на 15 август в 14 часа в МТИТС. Срокът за обновяването на ВИП зоната е 60 дни.

09 Август 2017

Обратно нагоре ↑