ВиК

Завършва обучение на експерти от ВиК асоциациите

В резултат на неговото провеждане в областните администрации е изграден базов капацитет по отношение на отрасъл ВиК, създаване на асоциации, ролята им за предоставянето на услуги и тяхната функционалност

23 Юли 2014

Страници

Обратно нагоре ↑