Видин

Подписан е договорът за строителство на пречиствателната станция на Видин

Пречиствателната станция за отпадъчни води е за 56 000 еквивалент жители и трябва да е в съответствие със съвременните методи на пречистване на отпадъчните води и третиране на образуваните утайки.

01 Август 2013, 12:01

Страници