велоалея

Обявен е проектът за ПУП - ИПРЗ за велоалея от гара "Пионер" до ВТУ "Т. Каблешков"

На страницата на НАГ вече е публикуван проектът за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за обезпечаване на велосипедна алея от ВТУ "Тодор Каблешков" до гара "Пионер". Става дума за първо...

19 Май 2020

Страници

Обратно нагоре ↑