бързи автобусни линии

Разширение и модернизация на системата от бързи автобусни линии на Бургас

През 2016 г. Консорциум "ИКЮИ-ТРАНСПРО ДЗЗД" предаде разработка с предмет "Изготвяне на предпроектни проучвания и оценка на приложимостта за надграждане и модернизация на системата от бързи автобусни линии (BRT –Bus Rapid Transit)". Целта на проекта бе: да се определят и оценят възможни варианти за разширяване на системата от Бързи автобусни линии в град Бургас, като се избере най-подходящият. Пълния текст четете в бр.5/2017 на сп. "Градът Инфраструктура"

28 Ноември 2017

Обратно нагоре ↑