България

Стартира набирането на проекти по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

Целта на програмата е да се подобри териториалното сближаване в българо-сръбския трансграничен регион, конкурентноспособността и устойчивостта на развитието му.

28 Август 2009, 13:34

Страници