България

Ще се работи усилено по железопътната връзка "Солун-Кавала-Александруполис-Бургас-Варна-Русе"

Проектът цели развиването на устойчива двойна железопътна ос, електрифициран железопътен коридор с модерна ERTMS система за управление на железопътния трафик, свързващ българските и гръцките пристанища. Изграждането на железопътната линия е част от по-големия проект за мултимодален коридор за товарни превози между Егейско и Черно море "Sea2Sea".

16 Ноември 2018, 11:56

Страници