Бургас

Магазия 1 в Бургас - новият Морски център

"Магазия 1" е част от Зоната за обществен достъп и пристанище Бургас. Идеята да се запази сградата на Магазия 1 е заложена в Предпроектното проучване за Зона за обществен достъп от 2010 г., а по-късно и в Изменението на Подробния устройствен план от 2011 г. Настоящият проект е възложен и финансиран от ДП "Пристанищна инфраструктура" през 2015 г. Реконструкцията на сградата е завършена през 2016 г. Пълния текст четете в брой 6 на "Градът Инфраструктура"

10 Януари 2017

Страници

Обратно нагоре ↑