Бургас

Буферните паркинги в Бургас като център за преразпределение на пътуванията

Проектът "Изготвяне на предпроектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане на буферни паркинги в ключови зони на гр. Бургас" се изпълнява по договор между община Бургас и ДЗЗД "ИГП Урбана". В състава на ДЗЗД "ИГП Урбана" влизат: "Институт за градско планиране" АД, гр. София, "Архитекти Урбана" ООД, гр. Бургас, и "Трансконсулт- 22" ООД, гр. София. Четете в бр. 2/2017 на ГРАДЪТ ИНФРАСТРУКТУРА

04 Май 2017, 15:57

Страници