БНБ

БНБ одобри правилата за отлагане на плащанията по кредити към банки

Управителният съвет на Българската народна банка утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им...

11 Април 2020

Обратно нагоре ↑