бизнес

Опитите за публично-частно партньорство се задълбочават, констатират от МРРБ

Необходимостта от инвестиции чрез ПЧП възниква в резултат на недостатъци в инфраструктурата, както и на невъзможността или затрудненията на публичния сектор да предостави заявените услуги.

22 Януари 2010, 09:08

Страници