безвъзмездна финансова помощ

41 общини получават европейски пари за предотвратяване на наводнения

Безвъзмездната финансова помощ по схемата възлиза на 40.5 млн. лв. Проектите са свързави с корекции на реки, изграждане на защитни диги или крайбрежни стени, охранителни канали за защита на населени места от наводнения, реконструкция на малки по обем преливници и т. н.

03 Юни 2011

Страници

Обратно нагоре ↑