атомна енергетика

Стартира подготовката за удължаване на живота на блокове 5 и 6 в АЕЦ "Козлодуй"

Между "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и Консорциума ОАД "Концерн Росенергоатом" - EDF е сключен договор за комплексно обследване на фактическото състояние и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията на двата 1000-мегаватови блока.

21 Април 2012, 12:11

Страници