архитектурна среда

До Коледа се подават оферти за модернизирането на ЛТУ на стойност на 2,3 млн. лв.

Реконструкцията обхваща само таванските етажи на трите блока на основната сграда А с обща площ 2317 кв.м. ПРоектъ на обща стойност над3,2 млн. лв. ще се реализира за 2 години, като се финансира основно по ОП "Региони в растеж"

07 Декември 2016

Обратно нагоре ↑