архитектурен конкурс

Представиха проектите за езерото Клептуза

Община Велинград класира три проекта в конкурса за идеен проект - визуализация за обект "Реконструкция и обновяване на съществуващи сгради и/или събаряне и изграждане на нови в същите петна, както и околното пространство - включващо двете езера на Клептуза (без парка) и прилежащата им територия, вкл. двата моста, осигуряващи достъп до тях". Първото място остана незаето.

30 Юни 2014

Страници

Обратно нагоре ↑