АПИ

Девет ценови оферти за разширен идеен проект за тунела под Шипка

Целта на проекта е да се определи оптималната дължина на тунела под връх Шипка, с доказана техническа и икономическа целесъобразност на местата на порталите и да се оформят функционално и архитектурно в съответствие с околната среда видимите части на конструкцията, съоръженията и инсталациите в тунела.

21 Февруари 2014, 17:41

Страници