АПИ

АПИ създава ГИС за пътната инфраструктура

Агенцията предвижда предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги за издаване на разрешения за гражданите и бизнеса. Ще се създават и регистри за приходни дейности.

22 Януари 2015, 09:03

Страници