АПИ

Обходен път на Габрово: Причина за закъснението е продължителна съдебна процедура

Участъците, за които има издадено разрешение за строеж, се изпълняват в срок. Реализирането на останалите участъци се бави поради неприключилите отчуждителни процедури. Причина за закъснението им е продължителната съдебна процедура, водена срещу Решението по ОВОС. Тя приключи в края на април м.г., когато Върховният административен съд потвърди Оценката за въздействие на околната среда.

23 Март 2015, 14:02

Страници