АПИ

Отворени са ценовите оферти за изработването на технически проекти при ремонта на пътни съоръжения

Бъдещите изпълнители ще трябва да извършат проучвателни дейности и да изготвят технически проекти за ремонта на съоръженията. С тях ще се установи видът и количествата на необходимите строителни дейности

26 Октомври 2018, 17:10

Страници