АПИ

Завърши рехабилитацията на 12 км от път II-35 Плевен - Ловеч

Отсечката е включена в лот 7 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., която се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Предстои издаването на акт 16 и разрешението за ползване на обекта.

13 Ноември 2018, 13:50

Страници