анализ

Инвестициите в индустриални и логистични имоти в Европа са достигнали 33,7 млрд. евро през 2018

Обемите от инвестиции в индустриални и логистични имоти в Европа продължиха своето добро представяне през второто тримесечие на 2018 г. с учеличение от 9%, стигайки до 18,7 млрд. евро. Инвестициите в тези...

13 Февруари 2019, 13:42

Страници