Албания

Лектори на XIII конференция "Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2018 – кохезия и свързаност": Ирфан Асани, генерален директор на "Македонски железници – Инфраструктура".

След назначаването си през 2011 г. Асани е изцяло посветен на изпълнението на стратегическите цели на страната си в областта на транспорта и инфраструктурата - реконструкция и модернизация на съществуващите жп линии и изграждането на нови по коридор VIII, който осигурява свързаност на Македония с България и Албания.

20 Февруари 2018

Страници

Обратно нагоре ↑