Акве Калиде

Изграждат експозиционен център с музей и реплика на римска баня в „Акве Калиде“

Обявена е обществена поръчка за изграждане на експозиционен и демонстрационен център "Минералните води на "Акве Калиде"" - обект в обхвата на проект "Силата на водата" по оперативна програма "Региони в...

05 Януари 2020, 06:51