автомагистрала

Експерти подкрепиха избрания вариант за лот 3.2 на АМ „Струма“

Камарата на строителите в България (КСБ), Българска браншова камара „Пътища“ (ББКП), Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), експерти инженери и консултанти се обединиха в подкрепа...

13 Март 2020, 10:51

Страници