Facebook YouTube
Регистрация

Обсъждат бюджета на Габрово за 2017 г. днес

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 10.01.2017, Автор: Таня Тодорова
[421 прочитания]

Фотограф: null

Община Габрово ще проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 г. на 10 януари от 17:30 ч. в Ритуалната зала. В обсъждането могат да участват жителите на Габрово, представителите на бизнеса, неправителствения сектор, средствата за масово осведомяване и други заинтересовани лица, съобщиха от местната общинска администрация.
Част основните пера в инвестиционната програма на Общината са ремонтните работи.Сред тях са рехабилитацията на основни улици в к-с Хр.Ботев,както и в кв. Младост, проектиране кръгово кръстовище на входа на Габрово от посока В.Търново
Предстои обявяване и архитектурен конкурс за вътрешно преустройство на сграда хотел "Странноприемница", както и изработката на работен проект за ремонт на сградата на Регионален исторически музей. В бюджета има средства и за преустройство на сградата "Кръстникколчов хан"

Инвестиционната програма на града
предвижда благоустрояване на физическата среда, обновяване и модернизация на общинската образователна инфраструктура, създаване на по-ефективен и по-екологичен градски транспорт, осигуряване на подходяща социална инфраструктура, обновяване и модернизация на културната инфраструктура и повишаване енергийната ефективност на обществени сгради.
За изпълнението й Община Габрово ще разчита на финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.; Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие".

Оосновните проекти в изпълнение по ОПРР са:

-Интегриран градски транспорт на гр. Габрово - етап I /06.2016 г. – 06.2019 г./;
- Привлекателна и достъпна градска среда на гр. Габрово /05.2016 г. – 05.2018 г./;
- Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства;
- Благоустрояване на част от централна градска част на Габрово и реконструкция на кръстовище "Шиваров мост"
- Изграждане на част от Източна градска улица;
- Осигуряване на социални жилища за групи в неравностойно положение /09.2016 г. – 09.2018 г./;
- ремонт на Дома на културата "Емануил Манолов" /09.2017 г. – 09.2019 г./;
- Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в Дома на културата "Емануил Манолов";
- Съвременна образователна инфраструктура в община Габрово /06.2016 г. – 06.2018 г./;
- Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградите на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" и ОУ "Цанко Дюстабанов".

Ето и обявените предварителни разчети за настоящата 2017 г.
РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ – БЮДЖЕТ – 2017 г.
РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ – БЮДЖЕТ 2017 г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ – БЮДЖЕТ – 2017 г.
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – БЮДЖЕТ 2017 г.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | декември - януари 2017 | в две тела

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg