Facebook YouTube
Регистрация

Община Бургас ще разполага с бюджет от 248 млн. лв

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 09.01.2018, Автор: Светла Добрева
[489 прочитания]

Фотограф: Община Бургас

Бюджет 2018 продължава и надгражда тенденцията за инвестиции в образованието, доизграждането на инфраструктура в съществуващите и новите индустриални зони на Бургас и грижа за социално уязвимите наши съграждани. Това обяви кметът Димитър Николов при представянето на финансовата рамка на община Бургас, която предстои да бъде гласувана от местния парламент. Общият й размер е 248 671 410 лв. Капиталовата програма възлиза на 62 101 655 лв.
Фотограф: Община Бургас

Приоритетите в образователната инфраструктура
Продължава изграждането на детски градини. През 2018 врати ще отворят врати новата екологична и иновативна детска градина "Пинокио" в "Меден рудник" с капацитет 120 деца, и ремонтираният филиал на ДГ "Х. Кр. Андерсен" в комплекс "Лазур" с капацитет 120 деца. Предстои да бъде даден старт и на изграждането на нова детска градина в квартал "Черно море".
Фотограф: Община Бургас

По думите на кмета Николов община Бургас е единствената, която изгражда нови училища. В кв. Горно Езерово продължава строителството на новата училищна сграда. През тази година ще отвори врати най-новото професионално училище в България - Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации.
Продължава и обновяването на материалната база нашестте  професионални гимназии в Бургас – ще бъдат построени три физкултурни салона и ще бъде обновена базата им за професионално обучение.
През 2018 г. ще отвори врати и филиал на Националната художествена академия, като община Бургас ще подпомогне преустройството на помещенията за нуждите на филиала, който ще се помещава в Магазия 1 на пристанището.
Продължават инвестициите в строителството и оборудването на сградата на Медицински факултет към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас. За последните две години Община Бургас е осигурила близо 4,5 милиона лева за сградата, като част от средствата са от продажбата на медицинския център в "Меден рудник". За 2018 г. са заложени 600 000 лв. за доизграждането и оборудване на факултета. Строителството на корпуса е на финален етап, продължава подготовката на процедурата по акредитация.

Инвестиции в индустриални терени
През 2018 г. акцент ще бъде осигуряване на довеждаща инфраструктура до индустриални терени със заявени инвестиционни намерения и привличане на нови производства. От тази година Общината предоставя допълнителни стимули за сертифицирани инвеститори. Освен бързо административно обслужване, те ще заплащат и намалени такси за всички технически услуги.
Развитието на индустриалните зони е процес, на който Община Бургас постави началото през 2009 г. със създаването на Индустриален и логистичен парк - Бургас. До този момент са изградени улици, локално пътно платно, улично осветление, противопожарни хидранти, улични канализационни мрежи за битови и дъждовни води, водопроводи, електро-преносни съоръжения, трафопостове. Общата площ на зоната е 240 дка, като към момента 80% от капацитета й е запълнен.
Фотограф: Община Бургас

В зоната вече има над 30 инвеститора, повечето от които в момента строят базите си. Част от тях ще открият производствата си през 2018 г.
Общият размер на привлечените инвестиции в зоната надхвърля 80 млн. лева и се очаква да бъдат разкрити над 800 нови работни места.

Изчерпването на капацитета на зоните наложи да се търсят нови производствени терени. Затова през 2018 г. стартира ФАЗА 2 на Индустриалния парк. На територия от 600 декара в Южна промишлена зона в Бургас ще бъдат обособени парцели от 20 до 160 дка. Това ще даде възможност да се търсят големи инвеститори.
През изминалата година бяха изпълнени ключови инфраструктурни проекти за Бургас, какъвто е изграждането на ул. "Крайезерна". Така е осигурена пряка връзка между Индустриален и логистичен парк - Бургас фаза 1 и фаза 2 с магистрала Тракия.
Индустриална зона Българово е другата зона, където ще бъдат вложени средства за изграждане на инфраструктура. Общата площ на зоната е 110 дка, като към момента 50% от капацитета й е запълнен. Закупени са терени от 5 компании - италиански производител на детайли за обувната промишленост, търговско-сервизни бази за земеделска техника, производство на ВИК продукти за канализационни мрежи, складова база за земеделска продукция. Заявените инвестиции са в размер на 18 млн. лв. Ще бъдат разкрити над 130 работни места. През 2018 г. ще бъде доизградена довеждащата инфраструктура, подземните комуникации, канално-помпена станция с тласкател.
През годината ще бъде осигурена довеждаща инфраструктура и до индустриални терени, посока кв. Ветрен, където има заявени инвестиционни намерения.

Приоритети в здравеопазване
Стартира нова програма за цялостно модернизиране на онкодиспансера. Тя включва:
- проектиране на строителство на сградата за Протонно емисионен томограф за прецизна ранна диагностика на туморни клетки и ранна терапия
- закупуване на 6 D маса за радиохирургия
- проектиране и оборудване на Отделение по брахитерапия
- изготвяне на проект за строителството на нова Болница за химиотерапия към "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД на мястото на старото инфекциозно отделение.
Предвижда се пребазиране на "Медицински център 3-Бургас" ЕООД, заедно със Звено "Спортна медицина", в центъра на града - Медицински център 2 и подобряване условията за диагностика, лечение и рехабилитация.
Със средства от Национален доверителен екофонд ще се санират сградите на "Диагностично-консултативен 1-Бургас" ЕООД и "Диагностично-консултативен 2-Бургас" ЕООД.

Изграждане на спортни обекти
Продължава строежът на многофункционална спортна зала "Арена Бургас". Предстои въвеждане в експлоатация на покрития плувен басейн в к-с "Славейков".
Средства са планирани и за обновяване на спортните игрища в к-с "Изгрев".

Подобряване на градската мобилност
През 2018 г. ще стартира и изпълнението на проект "Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап", включващ реконструкция с изграждане на бърз автобусен коридор на бул. "Демокрация" и въвеждане на система за интелигентно управление на светофари.

Екологична инфраструктура
Основен акцент в инвестициите през 2018 г. е подобряване и разширяване на системата за управление на отпадъците на територията на община Бургас чрез реализацията на няколко ключови проекта:
- доиграждане на системата от подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци;
- проектиране и изграждане на система за анаеробно третиране на предварително разделно събрани биоразградими отпадъци, финансирана по ОП "Околна среда" 2014 - 2020 г;
- надграждане и увеличаване капацитета на сепариращата инсталация на Регионално депо за твърди битови отпадъци - Братово - Запад.
- изпълнение на интегрирани проекти за ВиК мрежи в гр. Българово и кварталите Рудник и Черно море, финансирани чрез ПУДООС;
- реконструкция на мрежа за минерална вода в кв. Минерални бани, финансиран със средства на Национален доверителен екофонд, Инвестиционна програма Минерални води.

Благоустрояване на градската среда
Фотограф: Община Бургас

До лятото на 2018 г. ще бъде напълно обновена улица "Богориди", както и няколко от по- малките улици, перпендикулярни на нея, между които улиците "Лермонтов" и "Фотинов", "Възраждане", "Отец Паисий", "Шипка", "Успенска", "Гео Милев", "Иларион Макариополски", "Граф Игнатиев".
Продължават дейностите по укрепване на свлачището в кв. Сарафово. Финализирането им ще даде възможност за реализирането на последния етап от доизграждането на пешеходна крайморска алея /велоалея/ между Бургас и квартал Сарафово.
През 2018 г. ще бъде изцяло обновено уличното осветление в комплекс "Изгрев". Ще стартира подготовката на проекти за ново улично осветление и за останалите комплекси.
 
Програма за ремонт на вътрешно квартални улици
През тази година ще бъдат обновени множество вътрешно-квартални улици. Сред тях са: цялостна реконструкция на улица "Струга" и I- ви етап от ул. "Димитър Димов", II- ри етап от изграждане на улица в районен център Меден рудник, възстановяване на настилки в квартал Банево, ремонтиране на ул. "Ангел Димитров" и ул. "Брацигово" в кв. Сарафово и пр.
Предвижда осигуряване на нови паркоместа до училище "Братя Миладинови",  до булевард "Мария Луиза", в улиците перпендикулярни на ул. Фердинандова,  в к-с "Лазур", к-с "Славейков" и изграждане на паркинг зад Химическия техникум в к-с "Изгрев".

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg