Facebook YouTube
Регистрация

Христо Щерев, председател на Сдружение "Български врати, прозорци и фасади": В обвивката на сградата трябва да се влагат само материали с оценено съответствие

Брой 2 на сп. ГРАДЪТ

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 15.05.2017, Автор: Градът.бг
[2201 прочитания]

Фотограф: Мария Съботинова

Брой 2 на сп. ГРАДЪТ

Г-н Щерев, може ли да представим Сдружение "Български врати, прозорци и фасади"?
- Сдружение "Български врати, прозорци и фасади" (БВПФ) е създадено през 2004 г. Организацията ни е сдружение с идеална цел и обединява български и чуждестранни фирми - производители, търговци и вносители на врати, прозорци, заключващи системи, обков, профили, стъклопакети, уплътнители и машини за производство. БВПФ защитава интересите на фирмите в страната, води активен диалог с държавните институции и ведомства в защита на законните права на своите членове. Сдружението организира семинари и конференции, които, освен че подпомагат професионалното развитие на специалистите от гилдията, са отлична възможност за установяване на делови отношения със сродни международни организации и търговски партньори.
Сдружението има за цел да предоставя на фирмите от бранша информация за последните тенденции в дизайна на продуктите, новите материали, технологии и оборудване, за новите тенденции на пазара, за проектни решения. Членовете на сдружението са подписали кодекс по етика в стопанската дейност, ръководени от желанието за изграждане на условия за коректни пазарни отношения, утвърждаване на принципите на лоялната конкуренция и съобразяване с изискванията на добрите практики, утвърдени във вътрешните и международните стопански взаимоотношения, като придават особено значение на принципите на етиката в стопанската дейност.

Можете ли да дадете примери за оптимизация на ефективността на функционирането, енергийната ефективност и жизнения цикъл на сградата в резултат на повишаване на качеството на обвивката на сградата?
- Прозорците и стъклените окачени фасади съставят т.нар. прозрачна ограждаща повърхност на една сграда и имат съществено значение за намаляване загубата на енергия и за осигуряване на подходящ климат за обитаване в помещенията – те определят количеството пропусната и отразена енергия, светлина и т.н. Когато говорим за качествена дограма и фасада, е важно да се съобразим както с енергийните характеристики на прозорците, така и с тяхната статика, за да може да се гарантира сигурността и дълготрайността им.
Важно е да бъдат съблюдавани изискванията към продукта и да се влагат материали само с оценено съответствие. Неразделна част от продукта прозорец е стъклопакетът, от който на 80% зависи загубата на топлина, слънчевите печалби и навлизането на светлина.
За да бъде избран правилният прозорец, следва да се водим от климатичната зона, в която се намираме, изложението на помещението и външните засенчващи фактори като дървета и други сгради.

Какви са основните иновации в секторните направления, в които работят компаниите от сдружението?
- В дизайна по отношение на външната конфигурация на профилите и системите за прозорци и фасади съществени промени няма. При прозорците и вратите все повече се гони изчистване на вида им, като се използват скрити панти, вкопани дръжки или само сензори за управление на електрическо отваряне, стремеж към максимално възможно остъклени елементи.
Българските фирми производители по нищо не отстъпват на колегите от бранша в Европа. Голяма част от фирмите разполагат с необходимото технологично оборудване за производството на отлични прозорци.
Важно е да се отбележи, че засилването на контрола в бранша би довело до прекратяване на някои практики, наложили се през годините. Ние полагаме огромни усилия фирмите, дори и тези, които не членуват в сдружението, да имат възможност да се възползват от консултации по отношение изискванията към произвежданите от тях продукти.

Какви са главните предизвикателства за реализацията на проекти с висококачествени фасади, врати и прозорци?
- Предизвикателствата са много и от различно естество.
По отношение на фасадния сектор считаме, че с въвеждането на длъжността фасаден инженер и стартиралите магистърски програми в най-скоро време браншът ще има на разположение обучени лица. Тези специалисти ще заемат мястото си и ще попълнят празнотата, която съществува между архитектурния проект и техническия, който следва да бъде предоставен на фирмата, която ще изпълнява фасадата.
При прозорците на пръв прочит изглежда, че всичко е ясно – за тях има изисквания в нормативната уредба, в стандартите за продукт, националните приложения към хармонизираните стандарти. Но така ли е в действителност? Да, производителите на прозорци са облекчени в голяма степен от ясните нормативи, спестено им е усилието (финансово и времево) да оценяват съответствието на произвежданите от тях продукти, използвайки възможността за каскадно предоставяне на протоколите от първоначално изпитване на типа. От тях се изисква качествена изработка, влагайки в прозореца продукти с оценено съответствие. Може би вече ви става ясно в коя посока отива разговорът, но това е нещо, което не мога да спестя. От средата на 2016 г. с огромната подкрепа на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) правим всичко, за да бъде прекратена порочната практика да се пускат на пазара и да се влагат в строителството продукти без оценено съответствие. А такива продукти има и проверките показаха, че така работят 80% от фирмите - производители на стъклопакети. Тези стъклопакети впоследствие се влагат в прозорци и фасади, издават се декларации. Нещо трябва да се промени и ние няма да се откажем.
Проблемът с липсата на достатъчно обучени кадри също е сериозен. Това е една много дълга тема, за която се изисква воля у всички. Бизнесът, държавата и училищата трябва да намерят верния път за справяне с проблема. Всекидневно ставаме свидетели на факта, че от училищата и университетите излизат кадри със специалности, които не са търсени от бизнеса. Имаме виждания по въпроса и ще работим по него, за да убедим държавата и хората, че това е перспективен, развиващ се бранш, който има нужда от знаещи и можещи и може да предложи много на хората, решили да се развиват в него.
Другата причина за изтичането на кадри от бранша, а и като цяло от страната, се корени в осигурителните прагове, на които реално се осигуряват заетите в бранша. За съжаление в над 70% от фирмите в бранша работещите се осигуряват или на минималния праг за длъжността, или на значително по-ниски нива от реалните възнаграждения. До тази ситуация се стига поради липсата на реална конкурентна и прозрачна бизнес среда, много нелоялни производители, нереално ниските цени на крайното изделие прозорец или фасада и фирмите са принудени да работят с много ниски надценки и разликата между фалита и съществуването на една фирма зависи и от социалните разходи. Ето защо аз лично се боря нашият бранш да се еманципира, да повишат самочувствието си и да знаят, че произвеждат продукти, които трябва да служат на своите потребители поне 25 - 30 години, и че този продукт не може бъде евтин.

Как оценявате икономическата среда и нейното въздействие върху сектора?
- Икономическата среда започва да се подобрява с добри темпове, в смисъл че се увеличава строителството на жилищни, офис и индустриални сгради. Отделно за този ръст спомага и програмата за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради и подмяната на дограмите в цялата страна, но тук имам сериозни коментари по цените, на които са принудени да работят фирмите от нашия бранш. За съжаление всякакъв род посредници и "търговци на влияние" печелят повече от тези проекти от фирмите, които реално произвеждат и монтират дограмите по тези проекти. В тази връзка в момента водим активен диалог с Камарата на строителите в България и МРРБ в посока въвеждането освен на пределни и на минимални ценови нива за подмяна на дограмите и - нещо повече - диференциране на отделните дейности по санирането да имат отделни минимални и пределни цени поради огромната разлика в естеството на дейностите. Производството на нова дограма, отговаряща на съвременните изисквания, демонтажът на старата и монтажът на новата не могат да са под общ знаменател с полагане на хидро- и топлоизолация. Ето защо СБПВФ отправи официално предложение към МРРБ и КСБ за актуализация на методиката по програмата за саниране и въвеждане на минимални цени и отделянето на дограмите като отделно перо.
Забелязват се вече интересни проекти, като цяло има раздвижване във всяка посока. Нивата, разбира се, не са като тези преди кризата, но това е нормално. Изключително важно е фирмите да осъзнаят ангажимента пред обществото да предлагат качествени продукти, защото по мое мнение е дошъл моментът, в който добрият имидж на фирмата ще бъде решаващ за бъдещото й развитие.
Интересен е и фактът, че все повече фирми се стараят да покриват по-широк диапазон от продукти и услуги с цел покриване на всички изисквания на клиента.

Да завършим с вашето послание към клиенти и партньори?
- Посланието ми към потребителите е при избора си на дограми и фасади да не се водят само от фактора цена. Ако купят качествен продукт, той би им служил поне 25 - 30 години и би спомогнал реално да намалят разходите си енергия и да повишат комфорта си. Търсете сертифициран производител, професионално отношение и обслужване и гаранция за закупения продукт.
А посланието ми към всички мои колеги в бранша е да ценят повече своя труд, да разберат, че произвеждат важни и качествени продукти, които имат своята цена, и бих им казал: За бога, братя, не продавайте на всяка цена!

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 5 | октомври - ноември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg