Facebook YouTube
Регистрация

Арх. Кас Остерхуис, съсъздател на ONL, OOSTERHUIS LÉNÁRD STUDIO: Конструкцията и фасадната обвивка са единна система

Брой 2 на сп. ГРАДЪТ

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 10.05.2017, Автор: Николай Тодоров
[443 прочитания]

Фотограф: ONL

Брой 2 на сп. ГРАДЪТ

Най-голямото предизвикателство като професионалист

Създаването на Hyperbody research group през 2000 г. - въведохме съвсем нов поглед към динамичните системи в архитектурата в реално време. Предложих проекта Trans-Ports - гъвкава програмируема конструкция, която променя форма и съдържание в реално време. Все още търся възможност за реализация на тази концепция в реален мащаб. След iWeb и A2 Cockpit - революция в проектирането на една сграда, Trans-Ports 3.0 ще означава истинска революция в програмируемата архитектура в реално време.

Моят стил най-точно може да бъде охарактеризиран като сила, действаща едновременно отвътре и отвън, базирана на дълбоко взаимодействие между съставните елементи. В същото време динамичните компоненти са под въздействието на външни сили - двигатели на милиарди възможни конфигурации.

За в бъдеще може би ще проектирам и строя възможно най-правата сграда в света, в същото време най-параметричната и динамична по своето поведение като мултимодален преобразувател.
LIWA tower, Абу Даби, ОАЕ

Фотограф: ONL

Конструкцията и фасадната обвивка са единна система
Не разглеждам фасадите като нещо отделно от цялата структура на сградата и нейното поведение - конструкцията и фасадната обвивка са считани за единна система, това е тенденцията. Иначе всичко се превръща в дограма и външни ефекти.

Ние не създаваме форми, формата се подчинява на прости правила. Работата ми се основава на отворени алгоритми и конкретни данни с възможни неочаквани резултати, а резултатът е сливане на изкуство и архитектура в дигитална платформа. Не харесвам ситуации, в които архитектите не знаят как да реализират своите фантазии, ние сме точно в обратната позиция.

Визия за градското развитие и за бъдещето
Разбирането и контролът на тези вътрешни и външни съставни сили ще доведе до достъпни, зелени, устойчиви модели на естествена красота. Нищо не е по-естествено от различията, мултимодалността, хибридността, от комплексните адаптивни системи, които са част от екосистема от други комплексни системи - в микро- и макромащаб. Градската сграда на бъдещето трябва да отчита тази комплексност и да разбира взаимодействието между всички играчи - и хора, и среда, които съставляват града.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 5 | октомври - ноември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg