Facebook YouTube
Регистрация

Обявиха търга за прединвестиционно проучване на Русе – Свиленград

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 21.10.2012, Автор: Милена ВАСИЛЕВА
[145 прочитания]

Фотограф: СГ

Агенция "Пътна инфраструктура"обяви на 16 октомври малка поръчка за "Изработване на прединвестиционно проучване по направлението на скоростен път Русе - Свиленград с приблизителна дължина 300 км". Целта на обществената поръчка е изясняване на инвестиционното намерение и определяне на подходящ вариант за реализация на скоростния път Русе - Свиленград.
Прогнозната стойност на поръчката е 66 хил. лева. Оферти се приемат до 17 часа на 23 октомври 2012 г. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта.

Прединвестиционните проучвания трябва да отговарят
на следните характеристики:
1. Вариантните решения – изцяло по ново трасе (изключение може да бъде направено за участъка от път ІІ-55 Дебелец – Гурково)
2. Обходи на населените места
3. Пресичане с пътища от републиканската пътна мрежа на две нива
4. Проектна скорост Vпр. = 120 км/ч
5. Габарит, включващ: 2 платна за движение във всяка посока, брой ленти за движение – 2 х 2 х 3.75 м ленти за движение, разделителна ивица (3.50 м), банкети 2х1.50 м.

Предварителните проучвания се оформят в доклад,
който трябва да съдържа осем основни характеристики. Първо, следва да изясни и аргументира необходимостта и целесъобразността от изграждането на скоростен път Русе – Свиленград. Второ, да определи подходящо ситуационно развитие на пътя, което означава варианти и избор на трасе на пътя, обвързаността му със съществуващи и проектирани обекти и съоръжения, топографски особености на терена, демографски и стопански особености на районите, местоположение, прогнозна интензивност и задължителни точки на пътя. Ще се събират данни и доказателства за целесъобразността от реализацията на инвестиционното намерение, включително определяне на приблизителна стойност - директно трасе, пътни възли, големи съоръжения, тунели и др.
Авторът ще трябва да проучи и потенциала на териториите с особена и превантивна устройствена защита за опазване на защитените зони и обектите на културно-историческото наследство. Предвидени са геоложки, хидрогеоложки, хидроложки и др. инженерни проучвания, технико-икономическа обосновка, избор на подходящ вариант. Ще бъдат определени основните технически параметри на пътя: проектната скорост, допустимите геометрични елементи на трасето в план и профил, широчината на пътното платно и настилка, вида на настилката, възможни решения и направления, които да бъдат разработени в следващата фаза на проектиране, основните характеристики и основните елементи на пътя, характеристики на земната основа и начина на фундиране, вида на пътната конструкция, пресичания на пътя с други пътища и жп линии и други съоръжения на техническата инфраструктура. Ще бъдат проучени и териториите, попадащи в обхвата на пътя.


Показатели за оценка
Комплексната оценка се получава като сбор от цената (40 т.), срока за изпълнение (30 т.) и техническото предложение (30 т.). Оценката на ценовата оферта се определя по формулата: Ц = Ц min х 40 Цy. В тази формула Ц min е минимално предложената цена от цените на всички участници. Цу е конкретната цена на оценявания участник.
За проекта
През май 2012 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова оповести проекта за публично-частно партьорство: изграждане на трасе по маршрута Русе - Бяла - Велико Търново - Хаинбоаз – Свиленград – Истанбул. Новият скоростен път следва да е с дължина 300 км, а индикативната му стойност - 1 млрд. евро. Интерес към проекта проявиха Катар и Турция, но в края на септември Турция се отказа от тристранното участие. Решението за създаването на малка проектна компания, която да извърши предварителните проучвания и анализи за изграждането на пътя, беше взето на среща между делегации на трите държави на 26 юни в София. В преговори бе постигната договореност до 15 юли да бъде създаден Надзорен комитет на експертно ниво с по двама представители, определени от трите правителства. До 20 септември 2012 г. той трябваше да одобри окончателния текст на тристранен Меморандум и да изработи всички необходими документи за създаване на малката проектна компания. В края на септември Турция се отказа от участие в проекта. На 17 октомври беше обявен търгът за прединвестиционно проучване.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg