Facebook YouTube
Регистрация

Обявиха търга за прединвестиционно проучване на Русе – Свиленград

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 21.10.2012, Автор: Милена ВАСИЛЕВА
[205 прочитания]

Фотограф: СГ

Агенция "Пътна инфраструктура"обяви на 16 октомври малка поръчка за "Изработване на прединвестиционно проучване по направлението на скоростен път Русе - Свиленград с приблизителна дължина 300 км". Целта на обществената поръчка е изясняване на инвестиционното намерение и определяне на подходящ вариант за реализация на скоростния път Русе - Свиленград.
Прогнозната стойност на поръчката е 66 хил. лева. Оферти се приемат до 17 часа на 23 октомври 2012 г. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта.

Прединвестиционните проучвания трябва да отговарят
на следните характеристики:
1. Вариантните решения – изцяло по ново трасе (изключение може да бъде направено за участъка от път ІІ-55 Дебелец – Гурково)
2. Обходи на населените места
3. Пресичане с пътища от републиканската пътна мрежа на две нива
4. Проектна скорост Vпр. = 120 км/ч
5. Габарит, включващ: 2 платна за движение във всяка посока, брой ленти за движение – 2 х 2 х 3.75 м ленти за движение, разделителна ивица (3.50 м), банкети 2х1.50 м.

Предварителните проучвания се оформят в доклад,
който трябва да съдържа осем основни характеристики. Първо, следва да изясни и аргументира необходимостта и целесъобразността от изграждането на скоростен път Русе – Свиленград. Второ, да определи подходящо ситуационно развитие на пътя, което означава варианти и избор на трасе на пътя, обвързаността му със съществуващи и проектирани обекти и съоръжения, топографски особености на терена, демографски и стопански особености на районите, местоположение, прогнозна интензивност и задължителни точки на пътя. Ще се събират данни и доказателства за целесъобразността от реализацията на инвестиционното намерение, включително определяне на приблизителна стойност - директно трасе, пътни възли, големи съоръжения, тунели и др.
Авторът ще трябва да проучи и потенциала на териториите с особена и превантивна устройствена защита за опазване на защитените зони и обектите на културно-историческото наследство. Предвидени са геоложки, хидрогеоложки, хидроложки и др. инженерни проучвания, технико-икономическа обосновка, избор на подходящ вариант. Ще бъдат определени основните технически параметри на пътя: проектната скорост, допустимите геометрични елементи на трасето в план и профил, широчината на пътното платно и настилка, вида на настилката, възможни решения и направления, които да бъдат разработени в следващата фаза на проектиране, основните характеристики и основните елементи на пътя, характеристики на земната основа и начина на фундиране, вида на пътната конструкция, пресичания на пътя с други пътища и жп линии и други съоръжения на техническата инфраструктура. Ще бъдат проучени и териториите, попадащи в обхвата на пътя.


Показатели за оценка
Комплексната оценка се получава като сбор от цената (40 т.), срока за изпълнение (30 т.) и техническото предложение (30 т.). Оценката на ценовата оферта се определя по формулата: Ц = Ц min х 40 Цy. В тази формула Ц min е минимално предложената цена от цените на всички участници. Цу е конкретната цена на оценявания участник.
За проекта
През май 2012 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова оповести проекта за публично-частно партьорство: изграждане на трасе по маршрута Русе - Бяла - Велико Търново - Хаинбоаз – Свиленград – Истанбул. Новият скоростен път следва да е с дължина 300 км, а индикативната му стойност - 1 млрд. евро. Интерес към проекта проявиха Катар и Турция, но в края на септември Турция се отказа от тристранното участие. Решението за създаването на малка проектна компания, която да извърши предварителните проучвания и анализи за изграждането на пътя, беше взето на среща между делегации на трите държави на 26 юни в София. В преговори бе постигната договореност до 15 юли да бъде създаден Надзорен комитет на експертно ниво с по двама представители, определени от трите правителства. До 20 септември 2012 г. той трябваше да одобри окончателния текст на тристранен Меморандум и да изработи всички необходими документи за създаване на малката проектна компания. В края на септември Турция се отказа от участие в проекта. На 17 октомври беше обявен търгът за прединвестиционно проучване.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg